Cpc คืออะไร เรามาทำความรู้จักกันว่าคืออะไร

From
Jump to: navigation, search

cpc นั้นคืออะไร มาทำความรู้จักกันหลายๆคนที่ทำโฆษณาออนไลน์ อาจจะได้ยินเกี่ยวการลงโฆษณาแบบ cpc cpcนั้นคือรูปแบบนึงในการลงโฆษณาหลายหลากทางเลือกไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างทั้งใน google และ facebook ก็มีแบบอย่างการลงโฆษณาแบบ cpc นั้นคือโฆษณาอีกแบบอย่างนึงก็คือมีคนคลิกโฆษณาคุณถึงจะเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไม่ว่าคนจะเห็นเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าไม่มีคนคลิกโฆษณาก็จะไม่เสียงเงินค่าโฆษณา เป็นอีกแบบอย่างหนึ่งในการทำโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่นกำหนด cpc ดีเลิศไว้ 5 บาทก็คือว่าคุณจะเสียรายการจ่ายต่อคลิกไม่เกิน 5 บาท ถ้ามีคนคลิก 100 คลิกก็จะเสียเงินไม่เกิน 500 บาท นี้เป็นเพียงข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับcpc ในขั้นต้นหากให้ความสนใจอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ cpc เพิ่มเติมสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในเบื้องต้น